Lénárt István: Nem-euklideszi kalandok a rajzgömbön

A szerző előszavából:

"Ez a könyv geometriai kísérletek gyűjteménye 12-18 éves tanulók számára. A legtöbb kísérlet a gömbi geometria alapvető fogalmait: a pontot, vonalakat, köröket, távolságot, területet állítja szembe, hasonlítja össze az euklideszi síkgeometria megfelelő fogalmaival."

"A kísérletek legtöbbjében az új témát a hagyományos, síkbeli tárgyalásmóddal vezetjük be, majd a síkban megtett lépéseket próbáljuk a gömbön alkalmazni."

"Meggyőződésünk, hogy a gömbi geometria matematikai, pedagógiai, sőt esztétikai szempontból is méltó párja a síkgeometriának. Sőt, egyik alapvető tulajdonságában kétségtelenül felülmúlja a síkgeometriát: nem végtelen, hanem véges felületre épül. A gömbi geometria minden csodája két kezünkbe fogható, véges felületen valósul meg."

"A gömbi geometria összehasonlítása a síkgeometria ismert összefüggéseivel nemcsak a gömb tulajdonságainak könnyebb megértéséhez vezet, hanem a síkgeometriai ismereteket is mélyíti és erősíti. A könyvben található kísérletek legtöbbje kétirányú összehasonlítást tesz lehetővé a kétféle geometria között. Tanulóink sokszor meglepődnek, hogy gömbi kísérleteik mennyi új információval szolgálnak látszólag jól ismert síkgeometriai fogalmakkal kapcsolatban is."

"A matematikai gondolkozás szerves része az emberi gondolkodásnak. Aki képes előítéleteit legyőzni és többféle rendszert elfogadni a geometriában, remélhetőleg alkalmazni fogja ezt a szemléletmódot a tudomány és az élet más területein is... Ez az összehasonlító módszer fejlesztheti a megértést és a türelmet más kulturális hátterű, társadalmi helyzetű, más nemű vagy korú embertársaink iránt. Segíthet azoknak a képességeknek a kibontakoztatásában, amelyekkel egy sokféle kultúrájú, gyorsan változó világban boldogulni lehet; segíthet belátni, mennyire emberiek és esendőek azok a fogalmak, amelyekre a tudományok épülnek."

lénártgömb.hu - Lénárt István tanár úr honlapja

A tartalomból

Kedvcsináló; Alapfogalmak; Párhuzamosok és merőlegesek; Sokszögek; Hasonlóság és egybevágóság; Körök; Terület; A rajzgömb, mint földgömb; Gömbi furcsaságok; Gömbi mozaikok (parkettázások); Háromszögek és polárháromszögek; Tükrözések a gömbön