Az eszperantó ábécéje és hangtana

Az eszperantó ábécé 27 betűből (5 magánhangzóból, 21 mássalhangzóból és 1 félhangzóból) áll, ezek a betűk 26 hangot jelölnek.

Az eszperantó fonetikus nyelv, azaz az "egy betű - egy hang" elvet igyekszik követni; minden betűjét (a hasonulásoktól eltekintve) mindig ugyanúgy ejtjük, csupán a magánhangzók hosszúságában lehet a hangsúlytól függő különbség.

Az eszperantóban a szóhangsúly mindig az utolsó előtti magánhangzóra esik. Ha a hangsúlyos magánhangzót egy mássalhangzó követi, akkor hosszan ejtjük, egyébként röviden.

A hangsúlytalan magánhangzók ejtése mindig rövid. Magyaroknak különösen ügyelniük kell, mert a magyar kiejtéssel ellentétben, a szó végi "o" mindig röviden ejtendő!

A fentebb leírt hangsúlyozási szabály a főnevekre, igékre, melléknevekre, határozószavakra vonatkozik, a többi szófajú szó magánhangzóit röviden ejtjük.

A következő táblázatban az eszperantó ábécé betűi, a kiejtésük, valamint a számítógépen használt unicode betűtípusok esetén a betűk kódjai szerepelnek. A példaszavakban a hangsúlyos, de röviden ejtendő magánhangzó kék, a hangsúlyos és hosszabban ejtendő magánhangzó piros színű.

a betűk magyartól eltérő
kiejtés
példák unicode karakterkód
decimális hexadecimális
aArövid á Antarkto (Antarktisz), amatoro (amatőr)   
bB biciklo (kerékpár), bluzo (blúz)
cC cirko (cirkusz), citrono (citrom)
ĉĈcs ĉimpanzo (csimpánz), ĉerizo (cseresznye) 0265, 0264+0109, +0108
dD dokumento (dokumentum), dramo (dráma)
eEe és é közötti hang evidente (nyilvánvalóan), emblemo (jelvény)
fF filmo (film), familio (család)
gG gardisto (őr), gimnazio (gimnázium)
ĝĜdzs ĝangalo (dzsungel) 0285, 0284+011d, +011c
hH horizonto (látóhatár), heziti (tétovázni)
iI informi (tájékoztatni), iluzio (ábránd)
jJ jogurto (joghurt), jogo (jóga)
ĵĴzs ĵongli (zsonglőrködik), ĵargono (zsargon) 0309, 0308+0135, +0134
kK komforta (kényelmes), kurioza (különleges)
lL lampo (lámpa), leono (oroszlán)
mM momento (pillanat), muziko (zene)
nN nombro (szám), nivelo (szint)
oO objekto (tárgy), opero (opera)
pP perfekta (tökéletes), papero (papír)
rR risko (kockázat), rozo (rózsa)
sSsz sekundo (másodperc), sezono (évszak)
ŝŜs ŝanco (esély), ŝalo (sál) 0349, 0348+015d, +015c
tT teatro (színház), trafi (eltalálni)
uU uniformo (egyenruha), universala (egyetemes)
ŭŬrövid u (félhangzó) feŭda (hűbéri), Eŭropo (Európa) 0365, 0364+016d, +016c
vV verdikto (ítélet), vazo (váza)
zZ zinko (cink), zono (övezet)

A q, x, y, w csak idegen tulajdonnevekben fordul elő.

A betűk nevét magánhangzók esetén változatlanul, a mássalhangzók és a félhangzó esetén -o végződéssel ejtjük és írjuk; tehát az ábécé betűi kimondva: a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go, ĝo, ho, i, jo, ĵo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, ŝo, to, u, ŭo, vo, zo.

(ne csodálkozz, tényleg csak ennyi a hangtan...)

Az unicode karakterkódok használata

Ha pl. a MS Word-ben egy kalapos "c" betűt akarunk elővarázsolni, akkor a köveketőképpen járhatunk el: lenyomjuk a bal oldali ALT billentyűt, nyomva tartjuk, beütjük a négyjegyű decimális kódot, azaz a 0265 számokat a numerikus billenytűzeten, majd elengedjük az ALT gombot. Ekkor megcsodálhatjuk a ĉ betűt! Persze az még jobb, ha gyorsbillentyűket rendelünk az eszperantó karakterekhez.